1. Akcijos kupono numeris
2. Asmens duomenys
3. Pašto adresas
4. Ryšio priemonės